Post

EVIDENZA

Blagoslov jedil je povezal Benečane - Benedire i cibi ha unito la nostra gente

Immagine
Zauoj epidemije Koronavirusa smo tudi za Veliko nuoč bli doma, v svojim družinskim krogu. Takuo tudi na Ojčinco in Velik tiedan. Andohti v cierkvah so darovali sami duhovniki. Vierniki smo jim lahko sledili po televiziji, radiu, facebooku in drugih medijh. Vseglih so beneškoslovenski vierniki ušafali pot, de bi kupe obhajali parljubljeni navadi žegna ognja in  velikonočnih jedil, in se pokazali ku močna skupnost, ki je povezana na viero in slovensko tradicijo z močnimi korninami. Na pobudo družine Galli iz Špietra, ki so jo povsod arzglasili tisti, ki hodijo k sveti maši po slovensko v Špietar, Dom, Planinska družina in drugi, na Veliko saboto je puno Benečanu ob sedmi zvičer pred hišo paržgalo oginj in položlo pletnice, cajne al’ korpe z velikonočnimi jed mi, de bi parjele Božiji žegan, ki ga je iz Vidna pošju msgr. Marino Qualizza. Teli iniciativi je parstopilo na stuojke družin v domačih dolinah, po Furlaniji in po svietu. Na naše uredništvo se je nasulo zaries puno fotogra

BUONGIORNO-DOBERDAN

Questo è il nuovo blog che sostituisce  https://bardo-lusevera-news.blogspot.com/ Novi blog namesto  https://bard o-lusevera-news.blogspot.com/ Il vecchio blog esiste ancora.